Információk

 Nevünk: Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért

 Adószám: 18243527-1-43

Számlaszám: OTP RT. 11711034-20857907
Iskolánk alapítványa célul tűzte ki a rászoruló és tehetséges diákok támogatását. Rendszeresen támogatjuk az iskolai kirándulásokat, az "Egy tanév - egy nemzeti park" programot, az erdei iskolákat, iskolai rendezvényeket. Hagyomány, hogy a tanév végén a jól tanuló, kiváló eredményt elérő diákjainkat könyvjutalomban részesítjük. 
Köszönet  mindazoknak, akik az Alapítványon keresztül támogatták iskolánk diákjait.

 

 Filmfelvételek, riportok, interjúk iskolánk működésével kapcsolatosan

Iskolavezetés, tanári kar, pedagógiai munkát segítők, a titkárság munkatársai, iskolaorvos, gyógytestnevelő

Munkakörök, fogadóórák

Iskolavezetés

Ujkériné Diviák Mária

igazgató

történelem-, földrajz-, társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár, mesterpedagógus

adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tormáné Csiffáry Tünde

igazgatóhelyettes, matematika-fizika szakos tanár mesterpedagógus

 

Nevelőtestület

Aliné Frittmann Erika

tanító, a 4.a napközis csoportjának a vezetője 

Csaba Boróka

tanító, a 4.a osztályfőnöke az alsós munkaközösség vezetője

Faragóné Kiss Angelika

biológia-kémia szakos tanár

Felső Edit

angol nyelv szakos tanár

Fodor Krisztina

testnevelés szakos tanár

Bagyin Anita

tanító, a 2.a napközis csoportjának a vezetője

Imgrund Stefánia

matematika szakos tanár

Kocsis Katalin

tanító, a 4.b osztály napközis csoportjának vezetője

Károly Nikolett

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, a 6.a osztályfőnöke

Kinyó Ferenczy Tamás

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Kővári Csabáné

tanító, a 2.a osztályfőnöke

Lőrincz Ibolya

matematika, kémia szakos tanár a 7.a osztályfőnöke

Mathisz Ágnes

tanító, a 4.b osztályfőnöke

Nagy Zsófia

testnevelés szakos tanár

Pallos Márta

történelem-francia szakos tanár, a 8.a osztályfőnöke

Sipos-Szabó Tünde

angol nyelv szakos tanár az 5.b osztályfőnöke

Soltészné Vígh Andrea

testnevelés szakos tanár, a 6.b osztályfőnöke, a reál munkaközösség vezetője

Lichter Katalin

tanító, a 3. a osztályfőnöke

Szabó Katalin

tanító, ének-zene szakos tanár, az 5.a osztályfőnöke, a humán munkaközösség vezetője

Szalai Éva

tanító, az 1.a osztályfőnöke

Tóth Zsuzsánna Erzsébet

tanító, számítástechnika szakos tanár, könyvtáros tanár, mesterpedagógus

 

Óraadó pedagógusaink

Brundáné Szalai Marianna

tanító 3.a osztály

Hargitai Mónika

rajz szakos tanár

Pernyés István

fizika-technika szakos tanár

Jákli Lászlóné

informatika szakos tanár

Takátsné Hajdu Katalin

az 1.a napközis csoportjának a vezetője 

Pedagógiai munkát segítők

Finta Marianna fejlesztő pedagógus

Giller Ildikó iskolapszichológus

Szakács Erzsébet gyógypedagógus

Bohár Blanka gyógypedagógiai asszisztens

Molnár Edit Mónika gyógypedagógiai asszisztens

Venkei Patrícia  gyógypedagógiai asszisztens

 

A titkárság munkatársa

Pákozdy Krisztina iskolatitkár

Martonné Madaras Emőke pedagógiai asszisztens

Iskolaorvos

Dr. Kenderesi Ildikó

Rendel: hétfőn 8-11 óráig

 

Gyógytestnevelés és gyógyúszás

Benke Gyöngyi

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyi korrepetálások célja segítséget nyújtani a gyermekeknek abban, hogy megfelelő szintű tudásra tegyenek szert.

A középiskolai előkészítő foglalkozások célja segítséget nyújtani a tanulóknak ahhoz, hogy sikeres középiskolai felvételi vizsgát tegyenek.

 A szakkörök célja a tehetséggondozás és a pályaorientáció elősegítése. Iskolánkban kiemelt szerepet biztosítunk a nyelvi, informatikai és művészeti tehetségek segítésének. 

Az iskolánk pedagógusai által végzett oktató-nevelő tevékenység eredményességét a középiskolai visszajelzések igazolják.

GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülő!

Az iskolai gyermekétkeztetés 2017. szeptember 1-étől érvényes térítési díjai a következőképpen alakulnak:

Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

a.) több, mint 57 000 Ft, 676 Ft/nap, ebből reggeli 105 Ft, az ebéd 474 Ft, az uzsonna 97 Ft.

b.) nem haladja meg az 57 000 Ft-ot az a) pont szerinti összeg ötven százaléka,

c.) nem haladja meg az 28 000 Ft-ot az a) pont szerinti összeg huszonöt százaléka.

A térítési díjat az igazgatók állapítják meg.

A térítési díj kedvezmény (huszonöt, ötven százalék) megállapításáshoz formanyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet az intézményekben kell leadni a megfelelő igazolásokkal.

A térítési díj összegét a szülő vagy a törvényes képviselő által benyújtott igazolás alapján, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.

A kérelemnyomtatvány átvehető a titkárságon.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

  1. a kérelmező és családtagjai (kérelmezővel egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók) jövedelemigazolásait az alábbiak szerint:
    • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap jövedelmét,
    • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét,
  2. személyi igazolvány másolatát,
  3. 18. éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolást,
  4. egyedülálló kérelmező esetében a válásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról igazolást.