A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:

 

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • óvodában kapott oktatási azonosító szám
 • TAJ szám
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

  óvodai szakvélemény

  járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

  Lehetőség szerint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kérjük elhozni.

  Helyben kitöltendő dokumentumok:

  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (ha szükséges)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (ha szükséges)
  • Nyilatkozat az Etika/ Hit- és erkölcstan oktatásáról (mindenkire vonatkozik)